Arquivo por autores: manuelsendon

Imaxes de Crebas na expo Afinidades Selectivas

Casa da Cultura Galega de Vigo.

 Da serie Crebasrebas. 2009

As exposicións colectivas de profesores non me emocionan, mais neste caso cada un dos 4 profesores, seleccionados por Silvia García, debemos de presentar o traballo dun alumno ou alumna que dialogue coa nosa proposta, e isto si me agrada. Eu escollín o traballo Cousas dos avós de Lidia Alonso, para que dialogue con imaxes da miña serie Crebas.

Inauguración do Centro de Arte Fotográfica de Vigo

La Voz de Galicia-24.05.15

No ano 2013, cando lemos na prensa as declaracións do alcalde de Vigo nas que informaba de que se dispuña a rematar as obras do que veñen de presentar agora como Centro de Arte Fotográfica, publicamos un artigo no que expresabamos a nosa satisfacción porque houbese intención de rematar o proxecto. Ao mesmo tempo aclarabamos que non coñeciamos a súa estrutura e que nin sequera sabiamos se fora realizado de acordo cun proxecto museístico previo. Manifestabamos, tamén, que nos chamaba a atención que non se contase coa nosa opinión en ningún momento de todo este proceso, tendo en conta que, como se declaraba publicamente, esta institución albergaría os fondos fotográficos que o Concello de Vigo posúe como resultado da Fotobienal de Vigo da que nós fomos comisarios.

Rematabamos dicindo “Agardamos que o proxecto da Casa Galega da Fotografía non se limite a rematar as obras para inauguralo antes das eleccións”.

Por desgraza, as nosas sospeitas cumpríronse. Acaba de inaugurarse unha sala do Centro de Arte Fotográfica cunha exposición máis dedicada ao Arquivo Pacheco.

Unha exposición é algo serio e ten que haber un responsábel, a día de hoxe resulta inadmisíbel a inexistencia dun comisario. A exposición do Arquivo Pacheco preséntase sen comisario e as fotografías sen ser sequera retocadas. No estudio Pacheco, ao longo de toda a súa historia, había unha persoa que se dedicaba unicamente a retocar. Cómpre lembrar que, cando entregaban varias probas para que o cliente escollese unha, enriba delas estampábanlle un cuño co texto “Proba sen retocar”. Hoxe coa dixitalización das placas isto é moito máis doado e rápido de facer. A falta de rigor só é comparábel coa desidia. Este proceder, determinado por un oportunismo electoralista, amosa unha total falta de respecto polo Arquivo Pacheco, un arquivo de gran valor que mostra, como ningún outro, a historia da nosa cidade. Se este é o comezo que podemos agardar no futuro deste centro?

O nome Centro de Arte Fotográfica fainos lembrar a revista Arte Fotográfica que se editaba no franquismo e que foi contestada claramente polos fotógrafos da AFAL na década dos cincuenta. Daquela a fotografía non era considerada como un medio para a creación artística. Hoxe non só o é, senón que podemos dicir que a arte volveuse en certa medida fotográfica, polo que se naquel momento os fotógrafos máis rompedores consideraban que o nome “arte fotográfica” era petulante, que pensar hoxe? Ou mellor dito, a que concepción responde este centro que veñen de inaugurar?

Só se pode ver unha sala do centro, polo que non sabemos como será o resto, mais esta sala é inadecuada para exposicións: dúas das paredes teñen grandes fiestras, outra columnas, un chan que non é neutro, sen sistema de iluminación… Para a primeira exposición xa resulta inadecuada e teñen que acudir a unha montaxe con paneis, dos cales é mellor non falar. Por desgraza, parece que nisto tamén se cumpriron as nosas sospeitas de que non había proxecto museístico, e se alguén o fixo, non se sabe quen, cubriuse de gloria.

A ver que nos depara o futuro.

Manuel Sendón

Xosé Luis Suárez Canal

Artigo publicado na revista Tempos

LER ARTIGO

VAI FACENDO na exposición EN (RE) TORNO Á PAISAXE

Fotografías da serie en curso VAI FACENDO  na exposición colectiva  EN (RE) TORNO Á PAISAXE comisariada por Paula Cabaleiro.

MÁIS SOBRE VAI FACENDO

Publicación sobre Casas Doentes en Sociétes. Revue des Sciences Humaines et Sociales

Veño de recibir a revista Sociétes. Revue des Sciences Humaines et Sociales ( nº120) onde  as profesoras da Unversidade do Miño, Teresa Mora e  Helena Pires, publican “Pierre-devenir-végétation:les maisons de Manuel Sendón” 

Artista colaborador

 

Aportación a MIL RÍOS do artista colaborador  

VER MÁIS

Exposición da expedición 17 no Faro Fisterra

Expedición 17 aos ríos Xallas e Cee

Faro Fisterra